TOŠKOVIĆI DOO GRAĐEVINARSTVO - IZGRADNJA PODGORICA CRNA GORA

TELEFON: +382 20 647 044

O NAMA


Toškovići doo je kompanija osnovana 1995. godine. Početna djelatnost je bila proizvodnja prirodnih agregata i izvođenje zemljanih radova. Nakon nekoliko godina proširujemo svoju djelatnost na sve objekte niskogradnje, objekte visokogradnje, hidrotehničke objekte, uređenja terena i rekonstrukciju objekata.

Poslednjih godina ostvarila je zapažen napredak afirmišući se kroz realizaciju brojnih projekata i ostvarenih uspješnih saradnji sa renomiranim firmama iz regiona.

Stvorena je kompanija sa savremenom organizacijom, kadrovskim potencijalom koja u svom posjedu ima veliki broj transportnih sredstava, mehanizaciju i opremu za izvođenje radova u svim fazama.

Od našeg osnivanja pa do danas uspjeli smo da postignemo opsežno i raznovrsno iskustvo koje u kombinaciji sa našim ambicijama i angažovanim osobljem vodi ka uspješnoj realizaciji svakog projekta.

Osim brojnih realizovanih projekata i usavršavanja na tom polju, kontinuirano radimo na usavršavanju radnika na svim funkcijama i nivoima poslovanja jer smo sigurni u to da je ljudski potencijal u današnjim uslovima konkurentnosti ključni faktor uspjeha.

U težnji da ključne procese u kompaniji dovedemo na najviši nivo, Toškovići doo je implementirao sistem upravljanja kvalitetom prema normi ISO jer znamo da se u poslu uvijek cijeni brzina, efikasnost a naročito kvalitet. Posjedujemo ISO sertifikate: ISO 9001:2016 EAC 28, ISO 14001:2016 EAC 28, OHSAS 18001:2010 EAC 28.

Ivica Tošković, izvršni direktor, novom organizacijom i poslovnim konceptom trasira put Toškovići doo ka modernom organizovanom sistemu koji posluje po standardima savremenog građevinarstva.TOŠKOVIĆI DOO, UL. 4 JULA 105/5, PODGORICA, CRNA GORA
TEL/FAKS: 020/647-044; E-mail: office@toskovici.co.me